Bučiačik žltohnedý - Yellow Bittern

Bučiačik žltohnedý - Ixobrychus sinensis - Yellow Bittern, South Andaman, Andaman Islands, 2015

Salamandra škvrnitá - Fire Salamander

Salamandra škvrnitá - Salamandra salamandra - Fire Salamander, Slovakia 2009

Slimák záhradný - Roman Smail

Slimák záhradný - Helix pomatia - Roman Smail, Slovakia 2013

Užovka fŕkaná - Dice Snake Tessellated

Užovka fŕkaná - Natrix tessellata - Dice Snake Tessellated, Slovakia 2010

Vydra riečna - Otter

Vydra riečna - Lutra lutra - Otter, Bavarian Forest National Park, Germany 2012

Birdphotoworld

Vitajte na stránke Birdphotoworld. Táto stránka je venovaná fotografiám najmä vtákov z krajín celého sveta, ktoré som navštívil a hodlám postupne navštíviť. Fotografie ostatných druhov živočíchov sú len doplnkom tejto ornitologicky zameranej stránky. Všetky fotografie podliehajú autorskému zákonu a je možné ich využívať len so súhlasom autora. V prípade záujmu o publikovanie fotografií po vzájomnej dohode pošlem fotografie v plnom rozlíšení pre tlač.

Welcome to Birdphotoworld. This page is dedicated especially photos of birds from countries around the world that I have visited and I'm going after the other. Photo Other animal species rather supplement this ornithological targeted site. All photos are subject to copyright and may be used only with the consent of the author. If interested in publishing photos by mutual agreement, will send photos in full size for printing.